İhracat Verileri | PlastPak İzmir

2015 YILI İHRACAT İSTATİSTİKLERİ

Türkiye’nin toplam plastik ihracatının hem miktar hem değer bazında büyük kısmını plastik mamul ihracatı oluşturmaktadır. Plastik mamul ihracatı 2015 yılında 1 milyon 575 bin ton ve 4,34 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve 2014 yılına kıyasla miktar bazında %1,6 değer bazında da %12,8 gerilemiştir.

Türkiye yaklaşık 150 ülkeye plastik mamulleri ihraç etmektedir. 2014 yılında 10 ülke, toplam ihracattan miktar bazında %49,değer bazında da %47 pay alırken 2015 yılında ilk 10 ülkenin toplam ihracattan aldığı pay miktar bazında %46’ya değer bazında da %45’e gerilemiştir. 2015 yılında Irak, Almanya ve İngiltere en çok plastik mamul ihraç edilen ihraç pazarlarını oluşturmuştur. 2015 yılında toplam plastik ihracatı (mamul+hammadde) toplam ülke ihracatı içinden yaklaşık %3,6 pay alarak ihracatçı ilk 10 sektör içinde yer almıştır. 2015 yılında 698 bin ton ve 933 milyon dolarlık plastik hammadde ihraç edilmiş ve ihracat 2014 yılına kıyasla miktar bazında %2,6 artarken değer bazında da %17 gerilemiştir.

Türkiye 100’ün üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yapmakta olup 10 ülke toplam ihracattan 2014 yılında miktar ve değer bazında %54 pay almıştır.2015 yılında ise ihracat yapılan 10 ülkenin payı %50 ‘ye gerilemiştir.2015 yılında Almanya, Mısır ve Rusya Türkiye’nin plastik hammadde ihracatında önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur.

 

2014 YILI İHRACAT İSTATİSTİKLERİ

Ülke ekonomisinin temel taşlarını oluşturan birçok sektörün önüne geçen plastik sektörü 2014 yılını hem üretimde, hem ihracatta ciddi büyüme rakamları ile kapattı. Sektör 2014 yılında miktar bazında 8,5 milyon ton, değer bazında 36,35 milyar dolarlık plastik mamül üretimi ve miktar bazında 2,25 milyon ton, değer bazında 6,1 milyar dolarlık plastik mamül ve hammadde ihracatına ulaştı. Plastik sektörü için en önemli gelişme ise plastik mamul ihracatında kilogram başı ortalama ihracat fiyatının 3,12 dolara çıkması oldu. Sektör böylece bu konuda Türkiye’nin 2023 yılı için belirlediği 3 dolarlık kilogram ihracat hedefini de 2014 yılında aştı. 2014 yılında; Plastik sektörünün en çok hammadde ihracatı yaptığı ülkeler; Almanya, Rusya ve İtalya, mamul ihracatı yaptığı ülkeler ise; Irak, Almanya ve Rusya olarak sıralandı.